Østergaard & Co.

Uafhængig investeringsrådgivning

Jeg tilbyder sagkyndig pleje af familieformuer gennem langsigtede investeringer

Praktiske forhold

Porteføljerådgivning: I henhold til gældende lovgivning yder selskabet udelukkende investeringsrådgivning. Det betyder, at selskabet rådgiver omkring eksekveringsvilkår, men den enkelte kunde er selv ansvarlig for ordreeksekvering med den relevante bankmodpart. Denne fremgangsmåde sikrer uvildighed i rådgivningen og skaber transparens for kunden.

Selskabet og investeringsprofil

Østergaard & Co. er en uafhængig investerings-rådgivningsvirksomhed, der på individuel basis yder kundetilpasset investeringsrådgivning.

Selskabet er stiftet og 100% ejet af Henrik Buch Østergaard (f. 1960). Henrik Buch Østergaard er uddannet cand.scient.pol., og har mangeårig erfaring fra den finansielle sektor både i Danmark og udlandet.

Han har været ansat i Nordea Markets (oprindeligt Privatbanken, Unibank) i perioden 1986-2007. Oprindeligt som institutionel kunderådgiver på obligationer, senest som Executive Director med ansvar for forretningsområderne: dansk realkredit (salg, trading og analyse) og Institutional Solutions (aktivallokering, aktiv-passiv styring samt risikoafdækning for institutionelle investorer).

I perioden 2007-2010 var han ansat som Managing Director, European Head of Pension Advisory og Nordic Head of Institutional Sales hos Royal Bank of Scotland i London.

Østergaard & Co. yder disciplineret og langsigtet rådgivning med fokus på stabile afkast.

Forretningsmodel

Selskabet får ingen provisioner fra banker eller mæglere, men modtager udelukkende betaling for sine rådgivningsydelser fra den enkelte kunde.

Selskabet fokuserer i sin rådgivning i al væsentlighed på to parametre: Omkostninger og risiko:

  1. Kontrol af egne investeringsomkostninger er ifølge al teori grundlaget for langsigtet formuetilvækst. Østergaard & Co. yder hjælp i forbindelse med forhandling af konto- og depotvilkår, valg af handelsmodparter og formueforvaltere.
  2. Identifikation af korrekt risikoprofil er ligeledes en vigtig forudsætning for langsigtet formuetilvækst. Østergaard & Co. anvender avancerede risikostyringsmodeller fra anerkendte udbydere til porteføljestyring.

Østergaard & Co’s rådgivning anvender en bred vifte af såvel aktive som passive produkter for at generere stabile langsigtede afkast. I situationer, hvor opnåelse af samme afkast som markedet vurderes som værende tilfredsstillende, anvendes ETF’er for at minimere omkostningerne.

Selskabet fungerer som family office for direktionen, der har investeret hele sin egen formue I selskabets anbefalinger.

Som udgangspunkt investeres uden benchmark med fokus på absolut afkast og bevarelse af formue/købekraft.

Selskabets afkasttal fremgår herunder. Alle tal er fra egen portefølje

2010: 18,88%
2011: -10,96%
2012: 28,09%
2013: 23,45%
2014: 11,61%
2015: 14,05%

Modelporteføljen er en balanceret portefølje med udgangspunkt i en allokering på 60% aktier og 40% obligationer.

Tre grundprincipper

Østergaard & Co. yder investeringsrådgivning med fokus på langsigtet værdiskabelse.

Kontakt

Direktør Henrik Buch Østergaard

Østergaard & Co. Aps.
Gassehaven 90 2840 Holte
Danmark

Mobil: +45 23 74 03 79
Mail: henrik@oestergaard.co
Skype: dumbacken

Revisor: AP Revision
Advokat: Delacour
Bank: Nordea

CVR.-nummer: 35241728

Østergaard & Co har tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsrådgiver i henhold til Finanstilsynets bestemmelser.

Klageansvarlig i henhold til Finanstilsynets regler: Henrik Buch Østergaard